Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik voor bezoekers te vergemakkelijken. Cookies zorgen ervoor dat het door u geselecteerde land wordt onthouden, dat de inhoud van uw winkelmandje wordt opgeslagen en dat u ingelogd blijft.

FIORESSO respecteert de privacy van de Klanten van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan FIORESSO verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. FIORESSO handelt hierbij in overeenstemming met de relevante bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). FIORESSO gebruikt de persoonsgegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk af te handelen en Klanten via de afdeling Klantenservice een zo compleet mogelijke service te bieden. Bovendien zal FIORESSO de aan haar verstrekte gegevens niet aan derden verkopen of verhandelen. De gegevens van de Klant worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

De Klant kan te allen tijde inzage krijgen in zijn persoonsgegevens door hiertoe een schriftelijk verzoek (per brief of e-mail) in te dienen bij FIORESSO, afdeling webshop. In dergelijk geval zal FIORESSO de Klant binnen 4 weken een overzicht verstrekken van zijn/haar persoonlijke gegevens waarover FIORESSO webshop beschikt. Indien de Klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of beschermd moeten worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor het bovengenoemde doel niet relevant zijn (zie paragraaf 11.2 van deze Algemene Voorwaarden) of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt dient de Klant FIORESSO hiervan schriftelijk (per brief of e-mail) op de hoogte te stellen, waarin de Klant aangeeft dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de Klant wenst dat zijn persoonsgegevens worden verbeterd en/of aangevuld, zal de Klant deze verbeteringen/aanvullingen op zijn persoonsgegevens in zijn mededeling vermelden. In alle gevallen zal FIORESSO de instructies van de Klant onmiddellijk opvolgen, tenzij FIORESSO hiertoe niet in staat is. In dergelijk geval zal FIORESSO de persoonsgegevens van de Klant uit haar bestand(en) verwijderen. FIORESSO zal eventuele derden, aan wie de persoonsgegevens van de Klant zijn verstrekt, opdracht geven om eventuele wijzigingen, afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens van de Klant te verwerken.